bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

OGŁOSZENIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY DYNÓW
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie I aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2021 rok.

Na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) Wójt Gminy Dynów ogłasza, co następuje:

  1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust.2 w/w ustawy, dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku, wynosi: 13 614,75 zł / na 1 dziecko rocznie
  2. Statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w 2021 r. wynosi: 138
  3. Wysokość podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ust 1 w/w ustawy, dla przedszkoli, obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku, na podstawie art. 17 ust. 2 w/w ustawy -gminy graniczącej Jawornik Polski wynosi: 7 175,85 zł (75%) / na 1 dziecko rocznie
  4. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez gminę Jawornik Polski, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w 2021 r. wynosi: 14

Wójt Gminy Dynów
Wojciech Piech


Wytworzył admin
Data wytworzenia 20 października 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 20 października 2020
Data ostatniej aktualizacji 31 marca 2021
Liczba wyświetleń 285 views