bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

LICZBA   MIESZKAŃCÓW    ZAMELDOWANYCH    NA   POBYT  STAŁY I CZASOWY
W  POSZCZEGÓLNYCH   SOŁECTWACH  GMINY  DYNÓW WEDŁUG    STANU   NA   DZIEŃ 31.12.2019r.

 

LP Nazwa   miejscowości Liczba  mieszkańców

(pobyt   stały)

 

Liczba  mieszkańców

(pobyt   czasowy)

 

Liczba  mieszkańców

ogółem

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni
1 Bachórz 565 580 7 4 572 584
2 Dąbrówka Starzeńska 227 221 4 3 231 224
3 Dylągowa 272 289 3 3 275 292
4 Harta 1022 1060 6 7 1028 1067
5 Laskówka 180 201 4 4 184 205
6 Łubno 596 648 1 12 597 660
7 Pawłokoma 261 271 4 3 265 274
8 Ulanica 212 190 3 1 215 191
9 Wyręby 104 101 0 0 104 101
  OGÓŁEM 3439 3561 32 37 3471 3598

 

STATYSTYKA URODZEŃ I ZGONÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH
GMINY DYNÓW WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

L.p. Nazwa   miejscowości Liczba urodzeń Liczba  zgonów Liczba mieszkańców
1. Bachórz 8 8 1145
2. Dąbrówka Starzeńska 4 3 448
3. Dylągowa 6 8 561
4. Harta 19 26 2082
5. Laskówka 4 4 381
6. Łubno 5 17 1244
7. Pawłokoma 7 4 532
8. Ulanica 6 8 402
9. Wyręby 1 1 205
  OGÓŁEM 60 79 7000

 

 

STRUKTURA   LUDNOŚCI   GMINY   DYNÓW   WEDŁUG    PŁCI   I   WIEKU   –  STAN   NA   31.12.2019 r.

 

L.p.

                                       Płeć

 Wiek

       Mężczyźni            Kobiety         Razem
1. Przedprodukcyjny

(0-18)

733 628 1361
2. Produkcyjny

(18-64)mężczyźni

(18-59)kobiety

2345 1889 4234
3. Poprodukcyjny

(65 i więcej)mężczyźni

(60 i więcej )kobiety

484 921 1405
OGÓŁEM 3562 3438 7000

 

 

 

 LICZBA MIESZKAŃCÓW  NA PRZESTRZENI LAT 2012-2019

 L.p. Nazwa miejscowości 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020

na 30.06.2020

1 Bachórz 1172 1161 1159 1156 1158 1152 1151 1145 1141
2 Dąbrówka Starzeńska 455 450 455 457 442 436 447 448 445
3 Dylągowa 615 608 599 598 585 573 566 561 557
4 Harta 2112 2110 2103 2100 2104 2107 2082 2082 2069
5 Laskówka 429 425 416 404 404 398 393 381 376
6 Łubno 1270 1277 1273 1262 1249 1253 1269 1244 1235
7 Pawłokoma 529 536 539 537 535 535 538 532 530
8 Ulanica 423 421 420 413 413 410 413 402 396
9 Wyręby 198 195 195 202 204 207 208 205 206
Liczba mieszkańców ogółem 7203 7183 7159 7129 7094 7071 7067 7000 6955

 

Wytworzył admin
Data wytworzenia 20 października 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 20 października 2020
Data ostatniej aktualizacji 8 listopada 2020
Liczba wyświetleń 1 480 views