bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Karty usług

Podatki i opłaty lokalne

Gospodarka przestrzenna

Zaświadczenie MPZP lub wypis i wyrys z MZPZ

Back To Top

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Back To Top

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Back To Top

Sprawy wojskowe, imprezy masowe, zgromadzenia

Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

Back To Top

Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej lub osoby...

Back To Top

Orzeczenie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi

Back To Top

Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi

Back To Top

Wytworzył admin
Data wytworzenia 2 marca 2021
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 2 marca 2021
Data ostatniej aktualizacji 5 marca 2021
Liczba wyświetleń 330 views