bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Gospodarowanie odpadami

Wójt Gminy Dynów zawiadamia, że od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegną stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosić będą odpowiednio:
– 21,10 zł – miesięcznie za jedną osobę, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny,
zwolnienie 1 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny, a bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym,
– 42,20 zł – miesięcznie za jedną osobę, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.


Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe kompostowniki są zobowiązani zgłaszać się do Urzędu Gminy Dynów (pokój nr 2) celem złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wytworzył admin
Data wytworzenia 20 października 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 20 października 2020
Data ostatniej aktualizacji 29 grudnia 2020
Liczba wyświetleń 955 views