bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda
Zawiadomienie

Zawiadomienie

              Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz....
Read More
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada wszystkim Pracownikom służb społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie,...
Read More
Sadzimy rośliny miododajne

Sadzimy rośliny miododajne

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół...
Read More
Gminny Dzień Seniora 2023

Gminny Dzień Seniora 2023

Read More
Program Pomoc Żywnościowa 2021 – 2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Program Pomoc Żywnościowa 2021 – 2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Informuję, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem...
Read More
Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności...
Read More
Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego...
Read More
INFORMACJA

INFORMACJA

W dniu 03 listopada 2023 KASA Urzędu Gminy Dynów  BĘDZIE NIECZYNNA Wszelkie opłaty można uiścić w Banku Spółdzielczym w Dynowie....
Read More
Zawiadomienie

Zawiadomienie

 Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. ...
Read More
Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji...
Read More

Aktualności

Odmowa udziały w Spisie Powszechnym

19 sierpnia 2021

Przypominamy, że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września 2021 r. Nie czekaj do ostatniej chwili! Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili. Każdy, kto nie ma możliwości spisania się w domu lub nie wie, jak to zrobić, może spisać się w Urzędzie Gminy. Udział w Narodowym […]

Czytaj dalej

XXI Zbiórka Krwi – Remiza OSP HARTA

17 sierpnia 2021

Klub Honorowych Dawców Krwi „Nadzieja” przy OSP Harta zaprasza 29 sierpnia 2021 r. na XXI zbiórkę krwi. Rejestracja dawców od godz. 9.00 do 13.00 . Dla wszystkich dawców będą przygotowane stanowiska poboru krwi na Sali Remizy OSP oraz Krwiobus. 

Czytaj dalej

Klub Aktywnych Seniorów w miejscowości Łubno

17 sierpnia 2021

Projekt pn. „Klub Aktywnych Seniorów” to działania skierowane do mieszkańców gminy Dynów w wieku 60+, będą to bezpłatne zajęcia rękodzielnicze, taneczne, komputerowe, Nordic Walking jak również wyjazd na wizytę studyjną do Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem połączoną ze zwiedzaniem Izby Pamięci gen. Sikorskiego. Zajęcia odbywać się będą w Domu Ludowym w Łubnie od dnia 01.09.2021 […]

Czytaj dalej

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny 2021/2022

10 sierpnia 2021

Stypendium szkolne Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Pomoc materialna przysługuje uczniom […]

Czytaj dalej

Dożywianie dzieci w szkołach

10 sierpnia 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje o możliwości składania wniosków o dożywianie dzieci w szkole od 1 sierpnia 2021r. na rok szkolny 2021/2022 Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 […]

Czytaj dalej

Sesja Rady Gminy Dynów

10 sierpnia 2021

         Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 )  zwołuję na dzień 16 sierpnia 2021r., XXXII  Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 900 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie. Porządek obrad:                                                                                   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. […]

Czytaj dalej

Nowy Sołtys w Dąbrówce Starzeńskiej

9 sierpnia 2021

Dnia 8 sierpnia 2021 r. w Domu Strażaka  odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Dąbrówka Starzeńska. Celem spotkania był wybór nowego sołtysa. Poprzedni Sołtys zrezygnował z pełnienia funkcji z powodów zdrowotnych. Na zebraniu zaproponowano kandydaturę   Pani  Bernadety Karaś, która  w wyniku głosowania, otrzymała ilość głosów pozwalającą objęcie funkcji sołtysa w miejscowości Dąbrówka Starzeńska. W spotkaniu […]

Czytaj dalej

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA PODKARPACIA

9 sierpnia 2021

Przypominamy że od 23 kwietnia 2018 roku na terenie Województwa Podkarpackiego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa czyli Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące regulacje: Zakaz spalania niskiej […]

Czytaj dalej

Podziękowanie dla sołtysa za wieloletnią pracę na rzecz sołectwa Dąbrówka Starzeńska i Gminy Dynów

8 sierpnia 2021

“Dobre jest to co minęło,dobre jest to co nadchodzi,a nawet dobra jest teraźniejszość”           (Zbigniew Herbert “Dojrzałość”) W związku ze złożoną przez Pana Jana Halko rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa miejscowości Dąbrówka Starzeńska, podczas zebrania wiejskiego zorganizowanego przez Wójta gminy Dynów w sprawie wyboru sołtysa w Dąbrówce Starzeńskiej, w dniu 8 sierpnia 2021 r. Pan Wojciech Piech Wójt Gminy Dynów złożył […]

Czytaj dalej

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DYNÓW – NPSLiM 2021r.-Dąbrówka Starzeńska , Ulanica

5 sierpnia 2021

Informuję że trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021 który potrwa do 30.09.2021r. i jest to obowiązek każdego z Nas. W dniu  08.08.2021r. tj. niedziela  w godzinach: 9:30 – 16:00 w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej   8:30 – 14:00 w Szkole Podstawowej w Ulanicy Gminne Biuro Spisowe w Dynowie umożliwia  dokonanie spisu mieszkańcom […]

Czytaj dalej