bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Pomoc dla producentów kukurydzy

26 lutego 2024

Urząd Gminy w Dynowie informuje, że zgodnie z § 13zzl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), uruchomiona została pomoc dla producentów kukurydzy. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy złożyć do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy z wyłączeniem upraw kukurydzy na kiszonkę. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:
▪ 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;
▪ 700 zł dla województw małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i podlaskiego;
▪ 500 zł dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy budżet programu, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Dodatkowo informuje się, że zgodnie z informacją ARiMR godziny pracy Biur Powiatowych zostały wydłużone na czas naboru wniosków:
▪ w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r., biura będą otwarte dla rolników w godzinach od 07:00 do 18:00;
▪ w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r. od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
▪ ponadto biura będą czynne również w sobotę w dniu 24 lutego 2024 r. w godzinach od 08:00 do 16:00.

Więcej informacji:

Rozpoczął się nabór wniosków o pomoc dla producentów kukurydzy

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 26 lutego 2024
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 26 lutego 2024
Data ostatniej aktualizacji 26 lutego 2024
Liczba wyświetleń 42 views