bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Sesja Rady Gminy Dynów – 26.04.2024r.

24 kwietnia 2024

              Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 )  zwołuję  na  dzień 26 kwietnia  2024 r., LXII Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1430  w  Sali  Narad Urzędu  Gminy  w Dynowie z następującym  porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI(387)2024 z dnia 22 marca 2024 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2024 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2023 do budżetu Gminy Dynów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2024-2034.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dynów oraz ustalenia wysokości i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dynów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Laskówka.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Dynów
Franciszek Pilip

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 24 kwietnia 2024
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 24 kwietnia 2024
Data ostatniej aktualizacji 24 kwietnia 2024
Liczba wyświetleń 119 views