Jesteś tutaj:

Aktualności

W związku z realizacją projektu pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dynów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, w załączniku zostaje zamieszczony projekt umowy. Osoby, które złożyły deklaracje przystąpienia do projektu prosimy o zapoznanie się z załączoną umową.
Termin podpisania umowy wraz z wpłatą kaucji gwarancyjnej przewidywany jest do dnia 15 paźdzernika 2020 r.

Nr konta na który należy wpłacić kaucję gwarancyjną: Bank Spółdzielczy w Dynowie:
17 9093 0007 2001 0000 2365 0005

Jednocześnie informujemy, że w dniach 9-10 września 2020 r. odbędą się spotkania informacyjne dotyczące projektu.
9 września godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Pawłokomie (mieszkańcy Pawłokomy i Dylągowej)
10 września godz. 18:00 w Domu Strażaka w Bachórzu (mieszkańcy Bachórza i Dąbrówki Starzeńskiej)


 
więcej
więcej
więcej
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na temat małej retencji.
więcej