bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów po PGR-ach

13 października 2021

Wójt Gminy Dynów  informuje, że został ogłoszony nabór do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Konkurs ma celu wsparcie dzieci i uczniów z rodzin popegeerowskich  w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Grant skierowany jest  do osób  zamieszkujących  miejscowość, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i będących członkiem rodziny (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), którzy byli zatrudnieni w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

Dofinansowanie można uzyskać na:

a) zakup nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami

b) ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

c) usługi zapewniające dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie oświadczenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Właściwe oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy składać do dnia 26.10.2021 r. w biurze obsługi klienta w Urzędzie Gminy Dynów.

Oświadczenia złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacje o programie można uzyskać w Urzędzie Gminy Dynów pok. 25, lub na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Uwaga! Złożenie dokumentów nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

W przypadku gdy gmina nie otrzyma grantu wystarczającego na pokrycie zapotrzebowania wynikającego ze złożonych oświadczeń mieszkańców o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

Oświadczenia można również pobrać w Urzędzie Gminy Dynów (BOK i pok. nr 25)

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 13 października 2021
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 13 października 2021
Data ostatniej aktualizacji 20 października 2021
Liczba wyświetleń 519 views