Jesteś tutaj:

Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do II edycji projektu
„Czas na Karierę” realizowanego w ramach działania 7.1 RPO WP.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń: 03.04.2017 r.- 24.04.2017r.
 
Projekt jest skierowany do kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkałe na terenach wiejskich oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Projekt obejmuje osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego.
więcej
Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w terminie 4 - 13 kwietnia 2017 r. wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
więcej