- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Karty usług

Wybierz poniżej jaką sprawę chcesz załatwić z Urzędzie Gminy

Dowody osobiste

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? A może twój zwykły dowód jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód? Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.

Ewidencja ludności

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? A może twój zwykły dowód jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód? Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.

Gospodarka mieszkaniowa

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? A może twój zwykły dowód jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód? Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.

Gospodarka nieruchomościami

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? A może twój zwykły dowód jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód? Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.

Gospodarka przestrzenna

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? A może twój zwykły dowód jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód? Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.

Podatki i opłaty lokalne

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? A może twój zwykły dowód jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód? Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.

Sprawy wojskowe, imprezy masowe, zgromadzenia

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? A może twój zwykły dowód jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód? Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.

Zezwolenia na sprzedaż

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? A może twój zwykły dowód jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód? Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty.