bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Zwrot podatku akcyzowego I rata 2024 roku

1 lutego 2024

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze jest jedną z form wsparcia rolników. O dopłatę można ubiegać się 2 razy w roku w ramach przyjętego limitu. Rada Ministrów ustaliła na 2024 r. stawkę zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w wysokości 1,46 zł.

Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

 • 110 litrów na hektar oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu z 1 lutego danego roku, czyli 160,60 zł/ha (110 x 1,46 zł x liczba hektarów) = limit zwrotu
 • 40 l oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, czyli 58,40 zł/szt.
 • 4 l oraz średniej rocznej liczby świń, czyli 5,84 zł
 • 40 l oraz średniej rocznej liczby DJP owiec, czyli 58,40 zł/ha
 • 40 l oraz średniej rocznej liczby DJP kóz, czyli 58,40 zł/ha
 • 40 l oraz średniej rocznej liczby DJP koni, czyli 58,40 zł/ha

Producent rolny, który chce uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa wniosek o zwrot podatku do wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Termin zbierania faktur i składania wniosków o dopłaty do paliwa w 2024 r.

 • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r
 • Dotacje będą wypłacane w terminach:
  1 – 30 kwietnia 2024 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  1 – 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Faktury / kopie faktur za okres od 1 sierpnia 2023 do 31 stycznia 2024 roku;
 2. Oświadczenie o byciu producentem rolnym;
 3. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie;
 4. Dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, koni, owiec lub kóz, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada –  wydany przez kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 5. Inne oświadczenia jeśli są wymagane.

Wniosek wraz z załącznikami

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (PDF)
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie(PDF)
 3. Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 roku (PDF)
 4. Dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, świń, koni, owiec lub kóz, będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada – wydany przez kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (PDF)

Informacje dodatkowe

1. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2024 roku

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 1 lutego 2024
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 1 lutego 2024
Data ostatniej aktualizacji 1 lutego 2024
Liczba wyświetleń 335 views