bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Zaproszenie do udziału w debacie na temat Raportu o stanie Gminy Dynów za 2022rok.

12 czerwca 2023

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY DYNÓW ZA 2022 ROK

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja, ma obowiązek przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy, który podsumowuje jego działalność w poprzednim roku kalendarzowym.

Wobec powyższego Wójt Gminy Dynów w dniu 31 maja 2023 roku przedłożył Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Dynów za rok 2022.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Dynów za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Dynów. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mających zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba, że rada postanowi inaczej.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Dynów odbędzie się w dniu 22 czerwca  2023 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 czerwca 2022 r. (środa), do godziny 12.00 w pok. 114 Urzędu Gminy Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także na stanowisku ds. obsługi Rady w pok. 114 Urzędu Gminy w Dynowie.

 Przewodniczący Rady Gminy Dynów
/-/ Franciszek Pilip

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 12 czerwca 2023
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 12 czerwca 2023
Data ostatniej aktualizacji 19 czerwca 2023
Liczba wyświetleń 74 views