bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Ogłoszenie o naborze wstępnych wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

20 marca 2023

Gmina Dynów zamierza przystąpić do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład”. W związku z tym w dniu 10 marca 2023 r. Rada Gminy Dynów podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w ramach tego programu, zmieniającą uchwałę z roku 2011.

Uchwała umożliwi właścicielom zabytków ubieganie się o dotacje na ratowanie zabytków znajdujących się na terenie gminy Dynów. Dofinansowanie może wynosić aż do 98 proc. kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że wnioskodawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia co najmniej 2 proc. wkładu własnego kosztów zadania.

Dotacja udzielana będzie przez Gminę Dynów, po wcześniejszym otrzymaniu rządowej promesy.

Podstawowym wymogiem udziału w Programie jest ujęcie zabytkowego obiektu w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz posiadanie wymaganej dokumentacji.

Wzór wniosku oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w zamieszczonej poniżej uchwale.

Zgłoszone mogą być tylko takie inwestycje, na realizacje których nie wyłoniono jeszcze wykonawców a wnioskodawca będzie zobligowany do ich późniejszego wyłonienia.

Nabór wniosków trwa do dnia 24 marca 2023 r. do godziny 11:00

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 20 marca 2023
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 20 marca 2023
Data ostatniej aktualizacji 20 marca 2023
Liczba wyświetleń 141 views