- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Ogłoszenie o naborze wstępnych wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Gmina Dynów zamierza przystąpić do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, realizowanego w ramach Funduszu „Polski Ład”. W związku z tym w dniu 10 marca 2023 r. Rada Gminy Dynów podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w ramach tego programu, zmieniającą uchwałę z roku 2011.

Uchwała umożliwi właścicielom zabytków ubieganie się o dotacje na ratowanie zabytków znajdujących się na terenie gminy Dynów. Dofinansowanie może wynosić aż do 98 proc. kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że wnioskodawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia co najmniej 2 proc. wkładu własnego kosztów zadania.

Dotacja udzielana będzie przez Gminę Dynów, po wcześniejszym otrzymaniu rządowej promesy.

Podstawowym wymogiem udziału w Programie jest ujęcie zabytkowego obiektu w rejestrze zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz posiadanie wymaganej dokumentacji.

Wzór wniosku oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w zamieszczonej poniżej uchwale.

Zgłoszone mogą być tylko takie inwestycje, na realizacje których nie wyłoniono jeszcze wykonawców a wnioskodawca będzie zobligowany do ich późniejszego wyłonienia.

Nabór wniosków trwa do dnia 24 marca 2023 r. do godziny 11:00