bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Program Rodzina 500+

30 czerwca 2022

Przypominamy wszystkim świadczeniobiorcom, że według nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. zasad, wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres  świadczeniowy 2022/2023 przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu „Rodzina 500+”. Złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

  1. Portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia
  2. Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS
  3. Bankowość elektroniczną

Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.
Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. w terminie:

  • od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,
  • od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – do 31 lipca 2022 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2022 r. –  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec – do 31 sierpnia 2022 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca – do 30 września 2022 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia – do 31 października 2022 r.
Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 30 czerwca 2022
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 30 czerwca 2022
Data ostatniej aktualizacji 11 lipca 2022
Liczba wyświetleń 22 views