- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Program Rodzina 500+

Przypominamy wszystkim świadczeniobiorcom, że według nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. zasad, wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres  świadczeniowy 2022/2023 przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu „Rodzina 500+”. Złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

  1. Portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia
  2. Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS
  3. Bankowość elektroniczną

Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.
Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. w terminie: