bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

„Poznaj Polskę” w Gminie Dynów

18 listopada 2021

Gmina Dynów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnika, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 20 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Dylągowej – dofinansowanie do wycieczek 10 000 zł,

Szkoła Podstawowa w Pawłokomie – dofinansowanie do wycieczek 10 000 zł.

Wkład własny stanowi: 5 000,00 zł

Wartość całkowita: 25 000,00 zł

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 18 listopada 2021
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 18 listopada 2021
Data ostatniej aktualizacji 18 listopada 2021
Liczba wyświetleń 252 views