bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Rada Sołecka

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami sołectwa są: sołtys jako organ wykonawczy oraz zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy.

 Rada sołecka jest organem pomocniczym sołtysa. Rada sołecka ma za zadanie wspierać działalność sołtysa. Zadanie rady sołeckiej ogranicza się do udzielania pomocy sołtysowi, między innymi w postaci wydawania niewiążących opinii. Sołtys  może, ale nie musi się z tymi opiniami zgodzić i może podjąć samodzielnie decyzje co do danej sprawy.

Jeśli chodzi o kompetencje rady sołeckiej, a zwłaszcza przewodniczącego tej rady, to powinny to regulować statuty poszczególnych sołectw. Przykładowo statut może zawierać zapisy dotyczące zwoływania i prowadzenia zebrania przez przewodniczącego rady sołeckiej. Rola rady sołeckiej sprowadza się do wspomagania działań sołtysa, służenia mu radą i pomocą przy podejmowanych przez niego działaniach. 

Do kompetencji członków rady sołeckiej należy: 

  • zbieranie i rozpatrywanie wniosków mieszkańców w sprawach sołectwa,
  • pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
  • współdziałanie z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
  • opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów programów pracy samorządu,
  • opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach rozpatrywanych przez zebranie wiejskie,
  • organizowanie uchwał zebrania wiejskiego i kontrolowanie ich realizacji,
  • inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania małymi środkami finansowymi i przy współudziale mieszkańców sołectwa.

Rada Sołecka Kadencja 2019 – 2024

SołectwoImię i Nazwisko SołtysaSkład Rady sołeckiej  2019-2024

Sołectwo
Bachórz
Stanisław
Hadam
1.Bachurska Łucja – Przewodniczący
2. Domińczyk Ewelina
3. Goleniowski Marek
4. Kaszycka Patrycja
5. Pilip Franciszek
6. Szałajko Gizela
7. Trawka Edmund
Sołectwo
Dąbrówka Starzeńska
Bernadetta Karaś1. Kucz Edward – Przewodniczący
2. Blama Mieczysław
3. Hadam Andrzej
4. Łach Damian
5. Kocyło Krzysztof
6. Ostafińska Janina
7. Skubisz Czesław
Sołectwo DylągowaDariusz Radoń1.Łach Zygmunt – Przewodniczący
2. Cymbalista Leszek
3. Chrapek Józef
4. Kucz Grzegorz
5. Kuczeła Marek
6. Pustelnik Jerzy
Sołectwo
Harta
Maria Pałac1. Stetko Bogdan – Przewodniczący
2. Kośmider Piotr
3. Potoczny Bogdan
4. Ryś Janusz
5. Szczutek Artur
6. Wielgos Waldemar
7. Wilk Jan
Sołectwo
Laskówka
Adam Chruszcz1. Bury Tadeusz – Przewodniczący
2. Kaszycki Kazimierz
3. Kryczyk Bernadeta
4. Pudysz Beata
5. Twardak Lucyna
Sołectwo
Łubno
Iwona Jabłońska-Gierula1. Potoczny Robert – Przewodniczący
2. Gierula Anna
3. Trybalska Urszula
4. Tarnawska Jolanta
5. Bułdak Marek
Sołectwo PawłokomaTadeusz Potoczny1. Siry Paweł
2. Słaby Ryszard
3. Siry Paweł 
4. Wrotniak Jan
5. Karaś Jacek
6. Ulanowski Jan
7. Pudysz Tadeusz
Sołectwo
Ulanica
Lucyna Tworzydło1. Mnich Grzegorz – Przewodniczący
2. Karnas Agnieszka
3. Karnas Grzegorz
4. Mnich Zbigniew
5. Potoczna Renata
6. Rębiś Andrzej
7. Sieńko Krystyna
Sołectwo
Wyręby
Agnieszka Wróbel1. Woźniak Piotr-Przewodniczący
2. Chałupnik Teresa
3. Graczyk Stanisław
4. Skiba Tomasz
Wytworzył admin
Data wytworzenia 20 października 2020
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 20 października 2020
Data ostatniej aktualizacji 28 lipca 2022
Liczba wyświetleń 2 552 views