bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Dotacje z Budżetu Państwa


„Remont drogi gminnej Nr 108339R Dylągowa koło Starej Szkoły w km 2+200-2+545 oraz w km 2+555-2+600 w miejscowości Dylągowa”

W ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 2020 roku, przeprowadzone zostały  na terenie Gminy Dynów w ramach umów podpisanych z Wojewodą Podkarpackim w ramach dotacji:
„Remont drogi gminnej Nr 108339R Dylągowa koło Starej Szkoły w km 2+200-2+545 oraz w km 2+555-2+600 w miejscowości Dylągowa” – łączny odcinek 390 m.  Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 89 504,09 zł, dotacja z budżetu Państwa  71 603,00 zł.
Wykonane prace pozwoliły na zabezpieczenie części gminnej infrastruktury drogowej która uległa stratom podczas powodzi w czerwcu 2020 roku. Przeprowadzone prace optymalnie pozwolą zabezpieczyć drogi przed ewentualnymi skutkami  ewentualnych intensywnych opadów deszczu i powodzi w przyszłości. Przeprowadzona przebudowa i remonty wpłyną na poprawę bezpieczeństwa korzystających z drogi jak i okolicznych mieszkańców.„Remont drogi gminnej Nr 108340R Dąbrówka Starzeńska Przez Wieś w km 0+650-1+310 w miejscowości Dąbrówka Starzeńska”

W ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 2020 roku, przeprowadzone zostały  na terenie Gminy Dynów w ramach umów podpisanych z Wojewodą Podkarpackim w ramach dotacji:
„Remont drogi gminnej Nr 108340R Dąbrówka Starzeńska Przez Wieś w km 0+650-1+310 w miejscowości Dąbrówka Starzeńska” – łączny odcinek remontu 660 m. Łączny koszt wykonanych robót wynosi 186 141,68 zł, dotacja z budżetu Państwa 148 913,00 zł.
Wykonane prace pozwoliły na zabezpieczenie części gminnej infrastruktury drogowej która uległa stratom podczas powodzi w czerwcu 2020 roku. Przeprowadzone prace optymalnie pozwolą zabezpieczyć drogi przed ewentualnymi skutkami  ewentualnych intensywnych opadów deszczu i powodzi w przyszłości.   Przeprowadzona przebudowa i remonty wpłyną na poprawę bezpieczeństwa korzystających z drogi jak i okolicznych mieszkańców.


„Przebudowa drogi dz. nr ewid. 3886 w km 0+136-0+380 w miejscowości Harta”

W ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 2020 roku, przeprowadzone zostały  na terenie Gminy Dynów w ramach umów podpisanych z Wojewodą Podkarpackim w ramach dotacji:
„Przebudowa drogi dz. nr ewid. 3886 w km 0+136-0+380 w miejscowości Harta” – łączny odcinek przebudowy 244 metry. Łączny koszt wykonanych robót wynosi 59 690,27 zł, dotacja z budżetu Państwa 47 752,00 zł.
Wykonane prace pozwoliły na zabezpieczenie części gminnej infrastruktury drogowej która uległa stratom podczas powodzi w czerwcu 2020 roku. Przeprowadzone prace optymalnie pozwolą zabezpieczyć drogi przed ewentualnymi skutkami  ewentualnych intensywnych opadów deszczu i powodzi w przyszłości. Przeprowadzona przebudowa i remonty wpłyną na poprawę bezpieczeństwa korzystających z drogi jak i okolicznych mieszkańców.

Wytworzył admin
Data wytworzenia 31 stycznia 2021
Opublikował w BIP admin
Data opublikowania 31 stycznia 2021
Data ostatniej aktualizacji 31 stycznia 2021
Liczba wyświetleń 731 views