bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda
Zawiadomienie

Zawiadomienie

              Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz....
Read More
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada wszystkim Pracownikom służb społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie,...
Read More
Sadzimy rośliny miododajne

Sadzimy rośliny miododajne

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół...
Read More
Gminny Dzień Seniora 2023

Gminny Dzień Seniora 2023

Read More
Program Pomoc Żywnościowa 2021 – 2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Program Pomoc Żywnościowa 2021 – 2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Informuję, że Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem...
Read More
Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności...
Read More
Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego...
Read More
INFORMACJA

INFORMACJA

W dniu 03 listopada 2023 KASA Urzędu Gminy Dynów  BĘDZIE NIECZYNNA Wszelkie opłaty można uiścić w Banku Spółdzielczym w Dynowie....
Read More
Zawiadomienie

Zawiadomienie

 Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. ...
Read More
Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji...
Read More

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego

5 marca 2021

KARTA USŁUG – Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf 14.1 Wzór wniosku akcyza.pdf 14.2 Oświadczenie do akcyzy.pdf

Czytaj dalej

Zaświadczenie o powierzchni

5 marca 2021

KARTA USŁUG – Zaświadczenie o powierzchni posiadanych gruntow.pdf 13.1 Podanie o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.pdf

Czytaj dalej

Zaświadczenie o niezaleganiu

5 marca 2021

KARTA USŁUG – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.pdf 12.1 Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu.pdf

Czytaj dalej

Ulgi uznaniowe stanowiące pomoc 11

5 marca 2021

KARTA USŁUG – Ulgi uznaniowe stanowiące pomoc de minimis.pdf 11.1 Wniosek o udzielenie ulgi de minimis.pdf 11.2 Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf 11.3 Formularz informacji.pdf 11.4 Oświadczenie o pomocy przedsiębiorca.pdf 11.5 Oświadczenie o nie naruszeniu przepisów epidemicznych.pdf

Czytaj dalej

Ulgi uznaniowe stanowiące pomoc 10

5 marca 2021

KARTA USŁUG – Ulgi uznaniowe stanowiące pomoc de minimis w rolnictwie.pdf 10.1 Wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej.pdf 10.2 Oświadczenie o sytuacji rodziny.pdf 10.3 Formularz informacji składanych przy pomocy de mini mis w rolnictwie.pdf 10.4 Oświadczenie o pomocy rolnictwo.pdf

Czytaj dalej

Ulgi uznaniowe nie stanowiące pomoc

5 marca 2021

KARTA USŁUG – Ulgi uznaniowe nie stanowiace pomocy publicznej.pdf 9.1 Wniosek o udzielenie ulgi uznaniowej.pdf 9.2 Oświadczenie o sytuacji rodziny.pdf

Czytaj dalej

Ulga w podatku rolnym z tytuł nabyć

5 marca 2021

KARTA USŁUG – Ulga w podatku rolnym z tytulu nabycia gruntow.pdf 8.1 Wniosek o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów.pdf 8.2 Formularz informacji- de minimis rolnictwo.pdf 8.3 Oświadczenie o pomocy rolnictwo.pdf

Czytaj dalej

Podatek rolny – osoby prawne i jednostki

5 marca 2021

KARTA USŁUG – Podatek rolny-osoby prawne i jednostki organizacyjne.pdf 6.1 DR Deklaracja na rolny.pdf 6.2 Załącznik do DR o opodatkowanych.pdf 6.3 Załącznik do DR o zwolnionych.pdf

Czytaj dalej

Podatek rolny – osoby fizyczne

5 marca 2021

KARTA USŁUG – Podatek rolny-osoby fizyczne.pdf 5.1 IR-1 Informacja rolny.pdf 5.2 Załącznik do IR o opodatkowanych.pdf 5.3 Załącznik do IR o zwolnieniach rolny.pdf 5.4 ZIR-3 Załącznik do IR dane pozostałych podatników.pdf

Czytaj dalej

Podatek od środków transportowych

5 marca 2021

KARTA USŁUG – Podatek od srodkow transportowych.pdf 7.1 DT-1 Deklaracja na środki transportowe.pdf 7.2 DT-1A Załącznik do deklaracji na środki transportowe.pdf

Czytaj dalej