bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie Statutów Sołectw Gminy Dynów

17 maja 2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW

z dnia 9 maja   2022 roku

     Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021,1372) oraz Uchwały Nr X(65)2019 Rady Gminy Dynów z dnia  31  października  2019 roku  w sprawie określenia  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dynów

Wójt Gminy Dynów zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji,

których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Dynów. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Dynów  dostępny jest  na stronie internetowej Gminy Dynów www.gminadynow.pl , wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dynów oraz dostępny u sołtysów.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w terminie od 17 maja 2022 roku do dnia  27 maja 2022 roku, w BOK Urzędu Gminy Dynów, za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy Dynów lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres : urzad@dynow.regiony.pl

Wójt Gminy Dynów                                                                                                    (-)Wojciech Piech

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 17 maja 2022
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 17 maja 2022
Data ostatniej aktualizacji 19 maja 2022
Liczba wyświetleń 86 views