bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Rekrutacja do projektu stażowego ,,(Re)start zawodowy II”

8 kwietnia 2022

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „(Re)start zawodowy II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, przesyłamy Państwu informację o możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób bezrobotnych.  

Do udziału w projekcie zapraszamy:

kobiety i mężczyzn w wieku – 30 lat i więcej

– zamieszkujące  na terenie województwa podkarpackiego

– niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym  

  Urzędzie Pracy, bierne zawodowo

– posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (do poziomu ISCED 3)

– nie otrzymujące jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS

W ramach projektu oferujemy:

– indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne, w tym opracowanie IPD

– grupowe poradnictwo zawodowe,

– szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne

– 5 miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym,

– wsparcie pośrednika pracy

Dodatkowo zapewniamy:

– stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i kompetencyjnych,

– zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi,

– zwrot kosztów dojazdu

– materiały szkoleniowe

– catering Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. W załączeniu przesyłamy materiały informacyjne dotyczące projektu.

Biuro projektu:

,,(Re)start zawodowy II”

ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów

restartzawodowy2@gmail.com

tel. 883 004 112

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 8 kwietnia 2022
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 8 kwietnia 2022
Data ostatniej aktualizacji 8 kwietnia 2022
Liczba wyświetleń 65 views