bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Miejsko – Gminne Dożynki – Dynów 2021 – relacja z uroczystości i podziękowania

6 września 2021

W niedzielę 29 sierpnia 2021 po raz drugi miały miejsce Miejsko-Gminne Dożynki, których organizatorami była Gmina Miejska Dynów i Gmina Wiejska Dynów. Uroczyste Święto Plonów odbyło się w Dynowie na terenie obiektu „Błękitny San”.

Na przestrzeni wieków tradycje i obyczaje dożynkowe zmieniały się, jednak jak dawniej, tak i dziś, dożynki są ważnym wydarzeniem dla wszystkich. Dla rolników, gdyż są zwieńczeniem ich całorocznej ofiarnej, ciężkiej pracy. Dla nas bo dzięki pracy i zaangażowaniu rolników w naszych domach będzie unosił się zapach chleba.

Dynowskie świętowanie rozpoczęło się mszą świętą celebrowaną wspólnie przez ks. Norberta  Podhoreckiego proboszcza parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie i Józefa Czeraka proboszcza parafii pw. Św. Bartłomieja w Dynowie ul. Bartkówka.

Mszę święta uświetniły poczty sztandarowe wystawione przez: OSP Bachórz, OSP Harta, OSP Łubno, OSP Ulanica, OSP Wyręby.

 Po mszy była okazja do wysłuchania pięknego koncertu Dynowskiej Orkiestry Dętej pod batutą Tadeusza Podulki.

Na zaproszenie gospodarzy dożynek Burmistrza Miasta Dynowa Zygmunta Frańczaka i Wójta Gminy Dynów Wojciecha Piecha odpowiedzieli, mimo niesprzyjającej pogody, licznie zgromadzeni goście.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło rozpoczęcie dożynek. Zgromadzeni goście zostali przywitani przez lokalne władze, a następnie wysłuchali miłych i ciepłych słów, które wygłosili Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Pan Stanisław Kruczek, Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Radny do Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Karol Ożóg oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów Pan Krzysztof Strzyż. W trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, po wystąpieniach zaproszonych gości, głos zabrała Pani Barbara Cywińska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Dożynki swą tradycją, sięgają w Polsce przełomu XVI i XVII wieku i jest to największe w roku święto gospodarskie rolników, które jest uhonorowaniem ich całorocznego trudu. Obchodzi się je po zakończeniu najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, głównie plonu zbóż. Podczas tegorocznego Święta Plonów nie mogło zabraknąć, i nie zabrakło tradycyjnego przekazania chleba gospodarzom dożynek Panu Burmistrzowi Zygmuntowi Frańczakowi i Panu Wójtowi Wojciechowi Piechowi przez Państwa Joannę i Janusza Lech pełniących zaszczytną funkcję Starostów Dożynek.

Kolejnym symbolem tradycji dożynkowych jest wieniec. W tym roku było trzynaście delegacji  wieńcowych:

 • Sołectwa – Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Łubno,  Pawłokoma, Ulanica, Wyręby
 • Miasto Dynów
 • Dynów – Rodzinne Ogródki Działkowe „STOKROTKA”
 • Róża Różańcowa Matki Bożej Saletyńskiej z ul. Bartkówka
 • Dzieci z ul. Bartkówka
 • OSP  z ul. Bartkówka

Podczas prezentacji wieńców przez poszczególne delegacje przygrywały kapele: „Bachórzanie”, ”Dynowianie” i Zespół Śpiewaczy „Pogórzanki”.

W części artystyczno-rozrywkowej wystąpiły: Orkiestra Dęta OSP działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie,  Kapela  „Bachórzanie”, Kapela ”Dynowianie”, Kapela „Młoda Harta”, Młodzieżowa Kapela Ludowa „Pogórzanie” oraz Zespół Śpiewaczy „Pogórzanki”.

Stoiska kulinarne z regionalnymi potrawami przygotowały Stowarzyszeni i  Koła Gospodyń Wiejskich:

 • Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz
 • Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta
 • Stowarzyszenie Dolina Łubienki
 • Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrówka Starzeńska
 • Koło Gospodyń Wiejskich Dylągowa
 •  Koło Gospodyń Wiejskich Ulanica
 • Koło Gospodyń Wiejskich Pawłokoma
 • Koło Gospodyń Wiejskich Wyręby
 • Koło Gospodyń Bartkówka

Część oficjalną dożynek zakończył Burmistrz Miasta Dynów składając podziękowania za obecność, współpracę i pomoc w organizacji dynowskiego Święta Plonów:

– czcigodnym księżom za Mszę Świętą, modlitwę i homilię oraz Panom organiście i kościelnemu za posługę podczas Eucharystii

– Państwu rolnikom, sadownikom, ogrodnikom, działkowcom, pszczelarzom i przedsiębiorcom ( wszystkim którzy prowadzą działalność gospodarczą)

– Honorowemu Obywatelowi Miasta Dynowa Panu Senatorowi Stanisławowi Ożogowi

– Panu Marszałkowi za pomoc w realizacji wielu projektów (drogowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)

– Panu Radnemu do Sejmiku Województwa za zaangażowanie w sprawy naszych gmin

– Panu Staroście za realizację wielu inwestycji na rzecz naszych samorządów

– Państwu Radnym Powiatu Rzeszowskiego za współpracę i wsparcie

– Państwu Joannie i Januszowi Lech za wzięcie na siebie zaszczytnego ale trudnego obowiązku Starostów Dożynek

– Państwu prezentującym wieńce z poszczególnych sołectw i osiedli

– Panom z pocztów sztandarowych wystawionych przez OSP

– Państwu Wójtom i Burmistrzom poprzednich kadencji

– Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Dynów, Kierownikowi posterunku gazowego, Prezesowi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Prezesowi Banku Spółdzielczego i Pani Dyrektor Banku PKO za współpracę

– Państwu Radnym z Gminy i Miasta Dynów na czele z Panami Przewodniczącymi

– Państwu Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli

– Państwu Dyrektorom Szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Przedszkola i Bibliotek z terenu naszych gmin za aktywną współpracę

– Państwu Kierowników jednostek organizacyjnych podległych samorządom

– druhom Strażakom na czele z Panami Prezesami

– Państwu reprezentującymi organizacje pozarządowe, stowarzyszenia na czele z Państwem Prezesami z terenu naszych gmin

– Paniom ze Stowarzyszeń, Towarzystw i Kół Gospodyń, które przygotowały regionalne potrawy

– Państwu Pracownikom Urzędów Gmin

– Państwu Annie i Grzegorzowi Hardulakom wraz z synem za profesjonalną i piękną dekorację

– Panu Wojciechowi Sarnickiemu, właścicielowi firmy „Owoce, warzywa Hurt-Detal” za podarowanie i dostarczenie owoców i warzyw

– Państwu mieszkańcom naszych gmin, gościom, turystom i mieszkańcom sąsiednich miejscowości

– wszystkim Państwu, którzy przygotowali Święto Plonów na czele z prowadzącą Panią Grażyną Paździorny, Panią Mariolą Kaczor, Panią Renatą Potoczną, Panią Marią Wyskiel-Cedzidło oraz Panami Łukaszem Dominem i Januszem Kędzierskim

– strażakom za troskę o porządek i bezpieczeństwo podczas uroczystości

– Państwu artystom, którzy wystąpili:

– Dynowskiej Orkiestrze Dętej

  – Kapelom, „Bachórzanie”, ”Dynowianie”, „Młoda Harta”, Młodzieżowej Kapeli Ludowej Pogórzanie, Zespołowi Śpiewaczemu Pogórzanki.

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 6 września 2021
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 6 września 2021
Data ostatniej aktualizacji 6 września 2021
Liczba wyświetleń 71 views