bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

WAŻNA INFORMACJA!

27 czerwca 2024

Ogłoszenia dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawie rolnej, w związku z gradobiciem, które miało miejsce w Bachórzu, Harcie oraz Ulanicy w dniu 22 czerwca 2024 roku

W nawiązaniu do komunikatu Wójta Gminy Dynów z dnia 24 czerwca 2024 roku dotyczącego zgłoszeń strat rolnych, poniesionych w gospodarstwach rolnych, informujemy:

 1. Wszystkie dotychczasowe zgłoszenia, zostały poddane weryfikacji pod względem formalnym na podstawie wytycznych, otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego.
 2. Jak wynika z otrzymanych dokumentów, ewentualne odszkodowania przysługują:
  1) rolnikom posiadającym numer identyfikacyjny producenta rolnego, tzn. składającym wnioski obszarowe w ARMiR (dopłaty);
  2) rolnikom, którzy posiadają uprawy rolne na powierzchni ponad 1 ha;
  3) rolnikom, którzy złożą do Urzędu Gminy Dynów Wniosek o szacowanie szkód – dostępny na stronie internetowej urzędu pod linkiem wniosek w budynku urzędu Biuro Obsługi Klienta  pok. Nr 4) rolnikom którzy ponieśli straty w budynkach gospodarczych związanych z produkcją rolną.
 3. Szkody w uprawie należy zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu, lecz nie później niż zbiory lub ewentualna likwidacja uprawy, celem umożliwienia Komisji weryfikacji.
 4. W celu rozpoczęcia prac Gminnej Komisji ds. szacowania strat prosimy o złożenie wniosków osoby najbardziej poszkodowane w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r., co umożliwi rozpoczęcie prac w terenie i sporządzenie odpowiednich protokołów strat.
 5. Wyjazdy Komisji odbywać się będą cyklicznie w oparciu o otrzymane prawidłowo wypełnione wnioski. W przypadku braków formalnych w złożonym wniosku Wnioskodawcy zostaną wezwani do ich uzupełnienia.

6. Protokoły, które zostaną sporządzone przez komisję w czasie szacowania strat, zostaną przekazane Wojewodzie Podkarpackiemu celem dalszego procedowania.

Wójt Gminy Dynów

Wojciech Piech

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 27 czerwca 2024
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 27 czerwca 2024
Data ostatniej aktualizacji 27 czerwca 2024
Liczba wyświetleń 192 views