bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Pomoc dla osób fizycznych – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

25 czerwca 2024

W związku z wystąpieniem szkód powstałych w wyniku burzy gradowej mającej miejsce dnia 22.06.2024 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że poszkodowani mieszkańcy mogą składać wnioski o pomoc finansową

1) Pomoc doraźna do 6000 zł

2) Pomoc na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego

  1. do kwoty 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym. Kwoty pomocy finansowej, przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń, określa załącznik nr 1 do Zasad;
  2. do kwoty 100 tys. zł (słownie: sto tysięcy złotych), przyznawanej w związku ze szkodami powstałymi w budynkach gospodarczych (niezależnie od liczby zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych). Kwoty pomocy finansowej, przyznawane w zależności od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń, określa załącznik nr 2 do Zasad. Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz telefonicznie 17 230 01 06

Więcej informacji pod link:
https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 25 czerwca 2024
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 25 czerwca 2024
Data ostatniej aktualizacji 25 czerwca 2024
Liczba wyświetleń 921 views