bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat na uprawach rolnych- grad !

24 czerwca 2024

Urząd Gminy w Dynowie informuje,  poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem.

Wypełniony wniosek oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędne  do  przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa  lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2024, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR.

Powierzchnia upraw w protokole z szacowania szkód musi być zgodna z powierzchnią upraw deklarowanych dopłat do ARiMR za 2024 r.

We wniosku należy:

 a) uwzględnić wszystkie uprawy i ich powierzchnię (również uprawy w których straty nie wystąpiły);

b) oznaczyć we wniosku działki rolne (uprawy) na których wystąpiły szkody w związku
z gradem (na których konieczne jest przeprowadzenie oględzin i szacowaniu szkód). Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników Urzędu z wnioskodawcą.

– Komisja może szacować straty tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika. Bliższe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 w Urzędzie Urzędu Gminy w Dynowie, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36 – 065 Dynów, II piętro, pokój numer 23 lub tel. 17 2300123

Uwaga! Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego i wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzenie szacowania strat uzależnione jest od uzyskania ekspertyzy wydanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, która potwierdzi, iż grad miał miejsce. Poniżej wniosek o szacowanie strat wraz z załącznikami należy złożyć niezwłocznie.

Wniosek do pobrania

                                                                                        Wójt Gminy Dynów

                                                                                           Wojciech Piech

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 24 czerwca 2024
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 24 czerwca 2024
Data ostatniej aktualizacji 28 czerwca 2024
Liczba wyświetleń 666 views