bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Zawiadomienie na IV sesję Rady Gminy Dynów 26.06.2024r.

18 czerwca 2024

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U.  z 2024 r. poz. 609 )  zwołuję  na  dzień 26 czerwca  2024 r., IV Sesję Rady Gminy Dynów na  godz.8 00  w  Sali  Urzędu  Gminy w Dynowie z następującym  porządkiem obrad:

1.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dynów wotum zaufania za 2023 rok.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dynów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2024 r.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2024-2034.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dynów.

7.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1704/3 w obrębie Bachórz, gmina Dynów.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze powiatowej Nr 1426R w miejscowości Harta.

9.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Laskówka.

10.Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Dynów za rok 2023.

11.Wolne wnioski, zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Dynów
Tadeusz Pudysz

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 18 czerwca 2024
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 18 czerwca 2024
Data ostatniej aktualizacji 20 czerwca 2024
Liczba wyświetleń 57 views