bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

II sesja Rady Gminy Dynów – 14 maja 2024 roku.

8 maja 2024

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U.  z 2024 r. poz. 609 )  zwołuję  na  dzień 14 maja  2024 r., II Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 8:00w  Sali  Narad Urzędu  Gminyw Dynowie z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie guorum
  3.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Dynów.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Dynów do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
  6. Podjecie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy do Stowarzyszenia Samorzadów Terytorialnych “ Aglomeracja Rzeszowska”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Dynów do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin “Eko-Logiczni”.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie obrad.
Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 8 maja 2024
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 8 maja 2024
Data ostatniej aktualizacji 14 maja 2024
Liczba wyświetleń 115 views