bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Sesja Rady Gminy Dynów – 29.01.2024r.

22 stycznia 2024

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 40 )  zwołuję  na  dzień 29 stycznia  2024 r., L X  Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 830 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3.  Podjęcie uchwały prawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2024 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Dynów do realizacji Projektu pn. „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2024-2034
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi sąsiedzkie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Dylągowa
 9. Podjęcie uchwały  ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.
Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 22 stycznia 2024
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 22 stycznia 2024
Data ostatniej aktualizacji 2 lutego 2024
Liczba wyświetleń 61 views