bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

3 sierpnia 2023

Wójt Gminy Dynów ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych).

Nabór prowadzony jest w oparciu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05) oraz art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20).

Głównym celem partnerstwa będzie realizacja projektu polegającego na zakupie sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Gminy Dynów www.gminadynow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dynów.
Do pobrania:

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 3 sierpnia 2023
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 3 sierpnia 2023
Data ostatniej aktualizacji 3 sierpnia 2023
Liczba wyświetleń 79 views