bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Zawiadomienie na L sesję Rady Gminy Dynów

14 kwietnia 2023

   Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 )  zwołuję  na  dzień 21 kwietnia  2023 r., L   Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 900 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bachórz”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian budżetu gminy Dynów na 2023 rok.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF gminy Dynów na lata 2023-2034
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Harcie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Kpt. Gracjana Fróga w Laskówce.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1704/3 w obrębie Bachórz, gmina Dynów.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12.   Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
w Dynowie
Franciszek Pilip

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 14 kwietnia 2023
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 14 kwietnia 2023
Data ostatniej aktualizacji 19 kwietnia 2023
Liczba wyświetleń 84 views