bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie

31 marca 2023

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 poz.40) oraz Uchwały Nr X(65)2019 Rady Gminy Dynów z dnia  31  października  2019 roku  w sprawie określenia  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dynów

Wójt Gminy Dynów zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji,

których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Harcie dostępny jest  na stronie internetowej Gminy Dynów, wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dynów.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w terminie od 3 kwietnia 2023 roku do dnia  14 kwietnia 2023 roku, w BOK Urzędu Gminy Dynów, za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy Dynów lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres : urzad@dynow.regiony.pl

Wójt Gminy Dynów                                                                                                   

 (-)Wojciech Piech

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 31 marca 2023
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 31 marca 2023
Data ostatniej aktualizacji 12 kwietnia 2023
Liczba wyświetleń 40 views