bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Zawiadomienie o sesji 30.09.2022r

26 września 2022

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 ze zm. )  zwołuję  na  dzień 30 września  2022 r., XLIII  Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 900 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Bachórz.
  5. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr XXXI(187)2021 Rady Gminy w Dynowie z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dynów
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Dynów

                                                                                                           Franciszek Pilip

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 26 września 2022
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 26 września 2022
Data ostatniej aktualizacji 28 września 2022
Liczba wyświetleń 85 views