bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Druga edycja konkursu „MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”

6 czerwca 2022

Trwa II edycja konkursu „MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO” organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON). Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie muralu opowiadającego o Wojsku Polskim i walkach o suwerenność Polski, od średniowiecza po współczesność. Prace mogą także upamiętniać ważne dla regionu wydarzenia historyczne lub przypominać o lokalnych bohaterach walk o niepodległość. Budżet konkursu wynosi 3.000.000 zł.

Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie.

Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń.

Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Wnioski o dofinansowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1524633160864124930

Jeden wnioskodawca może złożyć jedną ofertę w ramach konkursu.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 8 czerwca 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej MON.

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 6 czerwca 2022
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 6 czerwca 2022
Data ostatniej aktualizacji 6 czerwca 2022
Liczba wyświetleń 42 views