bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

7.02.2022r. Sesja Rady Gminy w Dynowie

27 stycznia 2022

              Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2021 r. poz. 1372 )  zwołuję  na  dzień 7 lutego 2022 r., XXXVII   Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 10 00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Dynowie.   

Porządek obrad:       

 1. Otwarcie sesji
 2.  Stwierdzenie quorum.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2022r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2022-2034.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Ulanicy – Fundacji Akademia Umiejętności.
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 8.  Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dynów.
 10. Przyjęcie uchwały zmieniającej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Dynów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych.
 11. Przyjęcie uchwały zmieniającej w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym na rzecz gminy.
 12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Gminy Dynów

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 27 stycznia 2022
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 27 stycznia 2022
Data ostatniej aktualizacji 27 stycznia 2022
Liczba wyświetleń 197 views