bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Ważne zmiany w gospodarce odpadami !!! Informacja o utworzeniu Celowego Związku Gmin „EKO-LOGICZNI”

19 listopada 2021

W związku z licznymi podwyżkami cen m.in. w gospodarce odpadami Gmina Dynów wraz z Miastem Dynów, Gminą Błażowa, Gminą Hyżne oraz Gminą Lubenia podjęła decyzję o utworzeniu Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ z siedzibą w Błażowej, w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi. 

Do głównych zadań Związku należeć będzie zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskich, propagowanie ogólnie przyjętych zasad i norm na rzecz ochrony środowiska, reprezentowanie gmin członkowskich w sprawach związanych 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, edukacja ekologiczna, pozyskiwanie środków pomocowych krajowych i zagranicznych na finansowanie zadań Związku. 

Stworzenie jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich daje możliwość efektywniejszego wykonywania przedmiotowych zadań. Na terenie Związku obowiązywać będą jednolite zasady, tj. jedna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz wspólny Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskichCelowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’ w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Poniżej przedstawiamy zmiany, które będą obowiązywać od 01.01.2022r.:

1. NOWE DEKLARACJE Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Związku Gmin ,,Eko – Logiczni zobowiązani są do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2022 r. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Dynów w pokoju Nr 2 (Biuro Obsługi Klienta) w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00.

Deklaracje należy składać w terminie od 22.11.2021 r. do 10.12.2021. Wzór deklaracji oraz wzór prawidłowego wypełnienia druków znajdą Państwo na stronie Urzędu Gminy Dynów www.gminadynow.pl oraz na stronie Związku pod adresem www.czgekologiczni.pl

Od dnia 1 stycznia 2022 r. będzie możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez platformę ePUAP.

 2. STAWKI OPŁAT I TERMIN PŁATNOŚCI

Od 1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 23,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, przy czym:
– w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych naliczana będzie opłata podwyższona, stanowiąca dwukrotność podstawowej stawki opłaty, tj. 46,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.
– w przypadku kompostowania wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, właścicielowi nieruchomości jednorodzinnej przysługuje zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

Każdy właściciel nieruchomości, który złoży deklarację, otrzyma nowy indywidualny rachunek bankowydotyczący każdej nieruchomości, na który należy wnosić bez wezwania opłatę w wysokości określonej w deklaracji w następujących terminach:

– do 31 stycznia ( za I kwartał , czyli za styczeń, luty i marzec) 

– do 30 kwietnia (za II kwartał, czyli za kwiecień, maj i czerwiec)

 – do 31 lipca (za III kwartał, czyli za lipiec, sierpień i wrzesień)

 – do 31 października ( za IV kwartał, czyli za październik, listopad i grudzień).

Dopuszcza się możliwość dokonywania wpłat miesięcznych. 

3. OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW

 Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele wszystkich nieruchomości (także firm, instytucji) są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Bioodpady stanowiące odpady komunalne nie będą odbierane z nieruchomości jednorodzinnych w których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego. 

4. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Harmonogram udostępniony będzie na stronie Gminy Dynów www.gminadynow.pl oraz na stronie CZG „Eko – Logiczni” www.czgekologiczni.pl. Ponadto zostanie on dostarczony mieszkańcom wraz z pakietem kodów kreskowych

5. KODY KRESKOWE

Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości otrzyma nowy pakiet kodów kreskowych. W przypadku wykorzystania wszystkich kodów należy zapotrzebowanie na dodatkowe kody zgłosić w biurze CZG „Eko – Logiczni” lub w siedzibie gminy Dynów z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem.

 6. WORKI NA ODPADY KOMUNALNE

Worki na odpady komunalne właściciele nieruchomości zobowiązani są zapewnić we własnym zakresie. Na terenie gminy Dynów worki będą dostępne w następujących punktach: 

Pawłokoma – Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 33 GROSZEK, Pawłokoma 30

Łubno – Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 5 GROSZEK, Łubno 244

Łubno – Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 19 LEWIATAN, Łubno 304

Ulanica – Sklep nr 8 GROSZEK  Ulanica 25

Harta – Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 5 LEWIATAN, Harta 145

Dylągowa – Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 2, Dylągowa 87a

Dąbrówka Starzeńska – Gminna Spółdzielnia“ Samopomoc Chłopska”, Sklep nr 39 Dąbrówka Starzeńska 26

Wyręby – KOWALSKI OKNA I DRZWI Sp. Z o.o. Sp. K., Wyręby 16

Bachórz– PATMEX Sp. Z o.o., DELIKATESY PREMIUM, Bachórz 111

Wesoła Ujazdy – Sklep Spożywczo Przemysłowy Janina Wolan, Wesoła Ujazdy 595

Dynów Miasto – Delikatesy Centrum Dynów, ul. Kazimierza Wielkiego 2

Dynów Miasto – Super Sam “EWIATAN”, ul. Kazimierza Wielkiego 4

Dynów Miasto – Delikatesy Centrum “Nad Sanem”, ul. Karolówka 17

Dynów Miasto – Sklep nr 13 GROSZEK, ul. Sikorskiego 24

Dynów Miasto – Sklep nr 3 GROSZEK, ul. Bartkówka 136

Błażowa Górna – PATMEX Sp. Z o.o. MINI MARKET GROSZEK, Błażowa Górna 203

Błażowa Miasto – “GROSZEK” Dariusz Nawłoka, ul.3 go Maja 2

Błażowa Miasto – CUKIERNIA KALINKA, ul.3 go Maja 51

Błażowa Miasto – Delikatesy ROLEKO Sp.z o.o., ul. Armii Krajowej 22

Błażowa Miasto – Sklep SKR, ul. Armii Krajowej 30

Błażowa Miasto – Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” Sklep SEZAM, ul. Armii Krajowej 30

Błażowa Miasto – Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” Delikatesy Premium, 
ul. Armii Krajowej 7

Błażowa Miasto – Gminna Spółdzielnia “Samopomoc Chłopska” Sklep nr 50, ul.3 go Maja 15

Koszt 1 worka w w/w punktach wynosił będzie 0,70 zł, natomiast w siedzibie Gospodarki Komunalnej w Błażowej koszt 1 worka wynosił będzie 0,50 zł. 

7. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać bez wezwania w następujący sposób: – przelewem na indywidualny rachunek bankowy, w terminach i kwotach zgodnie z otrzymaną informacją. W tytule opłaty mieszkaniec zobowiązany jest podać następujące dane: imię i Nazwisko Zobowiązanego wraz z adresem posesji, oraz kwotę i ratę, której wpłata dotyczy.

 8. OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

Punkt Obsługi Mieszkańców mieścić się będzie w siedzibie biura CZG „Eko – Logiczni” w Błażowej, ul. Armii Krajowej 42A, 36-030 Błażowa, natomiast w Urzędzie Gminy Dynów wyłącznie w czwartki w godz. od 7.00 do godz. 15.00 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 19 listopada 2021
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 19 listopada 2021
Data ostatniej aktualizacji 15 grudnia 2021
Liczba wyświetleń 1 109 views