bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Sesja Rady Gminy Dynów

10 sierpnia 2021

         Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 )  zwołuję na dzień 16 sierpnia 2021r., XXXII  Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 900 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie.

Porządek obrad:                                                                                  

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2021 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2021-2034.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Łubno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2703/2.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Dylągowa.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia     w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8.  Zamknięcie obrad.

                                                    Przewodniczący Rady Gminy Dynów

                                                                                           Franciszek Pilip

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 10 sierpnia 2021
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 10 sierpnia 2021
Data ostatniej aktualizacji 10 sierpnia 2021
Liczba wyświetleń 80 views