bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Programu „Profilaktyka 40 PLUS”

11 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia rozpoczął realizację pilotażowego Programu „Profilaktyka 40 PLUS”, będącego odpowiedzią na deficyt zdrowia wśród dorosłych Polaków, wywołany pandemią koronawirusa. W ramach programu każdy Polak, który ukończył 40 lat, dobrowolnie i bezpłatnie wykona jednorazowo pakiet badań diagnostycznych.

Zawartość pakietu obejmuje od kilku do kilkunastu pomiarów i badań, w zależności od płci.
We wspólnym pakiecie dla kobiet i mężczyzn znajdują się:

 1. Pomiar ciśnienia tętniczego,
 2. Pomiar masy ciała, wzrostu,
 3. Obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI),
 4. Ocena miarowości rytmu serca.

Pakiet badań diagnostycznych dla Kobiet obejmuje:

 1. Morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 2. Stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 3. Stężenie glukozy we krwi,
 4. Ocenę funkcji wątroby (ALAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe),
 5. Poziom kreatyniny we krwi,
 6. Badanie ogólne moczu,
 7. Poziom kwasu moczowego we krwi,
 8. Krew utajoną w kale.

Pakiet badań diagnostycznych dla Mężczyzn:

 1. Morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 2. Stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 3. Stężenie glukozy we krwi,
 4. Ocenę funkcji wątroby (ALAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe),
 5. Poziom kreatyniny we krwi,
 6. Badanie ogólne moczu,
 7. Poziom kwasu moczowego we krwi,
 8. Krew utajoną w kale,
 9. PSA.

Jak skorzystać z bezpłatnego pakietu badań?

 1. Należy wypełnić elektroniczną ankietę Profilaktyka 40 PLUS w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).
 2. Po wypełnieniu ankiety, pacjentowi zostanie wygenerowane e-skierowanie na wykonanie pakietu badań, który odpowiada płci oraz czynnikom ryzyka zidentyfikowanym na podstawie ankiety. E-skierowania nie trzeba drukować ani pobierać.
 3. Należy zgłosić się na badania w placówce, która realizuje program. Potrzebny tutaj jest dowód osobisty.
 4. Wyniki badań będą dostępne na IKP lub w placówce,  której zostały wykonane badania.

Jeśli pacjent nie korzysta z IKP, wówczas może otrzymać wsparcie konsultanta infolinii Domowej Opieki Medycznej pod tel. 22 735 39 53. Pacjent wykonuje badania w medycznym laboratorium diagnostycznym, które posiada umowę z NFZ na realizację programu.

Wyniki badań skonsultować należy z lekarzem POZ, który w razie wątpliwości skieruje pacjenta na dalszą diagnostykę.

Wszystkie potrzebne i aktualne informacje dotyczące Profilaktyki 40+ znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia pod linkiem:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/pakiet-nieodplatnych-badan-profilaktyka-40-plus

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 11 lipca 2021
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 11 lipca 2021
Data ostatniej aktualizacji 18 lipca 2021
Liczba wyświetleń 223 views