bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Informacja

22 marca 2021

  Informacja o kontroli w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych

Mieszkańcy Gminy Dynów

Urząd Gminy w Dynowie informuje, że rozpoczęły się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych.  Sprawdzane są worki na odpady zmieszane,  czy nie  znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, odpady ulegające biodegradacji.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzymuje stosowne upomnienie

W przypadku ponownego stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów naliczona zostanie w drodze decyzji administracyjnej, opłata podwyższona w wysokości 42,20 zł za osobę.

Podkreślić należy, że prawidłowa  segregacja wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych (niesegregowanych), co przekłada się na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę a przez to wpływa bezpośrednio na koszty jakie Państwo ponoszą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Większa ilość odpadów zmieszanych  ma bezpośredni wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu  zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zmniejszają szansę osiągnięcia przez gminę odpowiednich poziomów recyklingu.

W związku z powyższym proszę o rzetelne segregowanie odpadów w celu uniknięcia dodatkowej opłaty.

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 22 marca 2021
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 22 marca 2021
Data ostatniej aktualizacji 22 marca 2021
Liczba wyświetleń 350 views