- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Władze gminy

Wójt Gminy Dynów
mgr Wojciech Piech
pok. 16, tel. (17) 23 00 114

Sekretarz
mgr Zofia Kalawska
pok. 15, tel. (17) 23 00 115

Skarbnik
mgr inż. Wojciech Cymbalista
pok. 18, tel. (17) 23 00 118