- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Kontakt

Kontakty

17 230 01 14Sekretariat
17 230 01 14Wójt
17 230 01 26Zastępca Wójta Gminy
17 230 01 15Sekretarz Gminy
17 230 01 18Skarbnik Gminy
17 230 01 02Biuro Obsługi Klienta
17 230 01 05Ośrodek Doradztwa Rolniczego
17 230 01 04Gops – Kierownik
17 230 01 06GOPS
17 230 01 08GOPS – Świadczenia rodzinne
17 230 01 10Podatki
17 230 01 12Kasa
17 230 01 13Ewidencja Ludności
17 230 01 07Sprawy Wojskowe
17 230 01 17Księgowość podatkowa
17 230 01 19Księgowość budżetowa
17 230 01 20Gospodarka nieruchomościami i utrzymanie dróg
17 230 01 21Przewodniczący Rady Gminy (w każdy czwartek w godz. 8 – 12)
17 230 01 22Kadry
17 230 01 23Budownictwo, Ochrona środowiska
17 230 01 25Fundusze, Inwestycje
17 230 01 27Informatyk
17 230 01 28Gospodarka komunalna
17 230 01 01Oświata – Kierownik, Stypendia szkolne
17 230 01 00Oświata