- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Wsparcie finansowe dla Gminy Dynów z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Dynów”.

Gmina Dynów otrzymała wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w formie grantu na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Dynów”.

Głównym celem projektu jest poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Dynów, a jego rezultatem będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych Gminy.

W ramach projektu zaplanowano realizację 4 następujących zadań:

Z projektu skorzystają mieszkańcy Gminy Dynów oraz pracownicy Urzędu Gminy, a jego realizacja poprawi bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z e-usług oferowanych przez Gminę.

Wartość projektu to 668 301,80 zł, w tym: