- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Płatność dla małych gospodarstw – wnioski do 31 sierpnia

Ustawa o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 885), która weszła w życie 18 czerwca 2024 r. wprowadza, w ramach dopłat bezpośrednich, nowy rodzaj wsparcia – płatność dla małych gospodarstw.

Płatność ta przysługuje rolnikom posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha użytków rolnych. Zastępuje ona wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Kwota wsparcia wyniesie równowartość 225 EUR/ha, czyli maksymalnie 1 125 EUR na gospodarstwo.

Dodatkowo, rolnicy ubiegający się o tę płatność będą mogli starać się o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (czyli uzupełniającą płatność podstawową lub płatność niezwiązaną do tytoniu) oraz płatności obszarowe w ramach II filaru WPR (czyli płatności ONW, ekologiczne, rolno-środowiskowo-klimatyczne, zalesieniowe) – pod warunkiem, że spełniają warunki ich przyznania.

Aby ubiegać się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, trzeba najpierw złożyć wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich – w podstawowym terminie do 1 lipca lub sankcyjnym do 26 lipca – a następnie, do 31 sierpnia 2024 r. złożyć wniosek o płatność dla małych gospodarstw.

Dokumenty można już składać za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus [1].