- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Wójt Gminy Dynów ogłasza przeprowadzenie w okresie od dnia 8 listopada 2023 r. do dnia 18 listopada 2023 r. na terenie Gminy Dynów konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.”

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu „Programu współpracy Gminy Dynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.” na stronie internetowej oraz przyjmowane uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@dynow.regiony.pl [1], do dnia 18 listopada 2023 r. do godz. 15:00.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 Podstawa prawna:
Uchwała Nr X(65) 2019 Rady Gminy Dynów z dnia 31.10.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dynów.