- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

“Czyste Powietrze” dla rolników

Przelicznik z 1 ha za rok 2022
W związku z coroczną przerwą w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r.

przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5 549 zł

W związku z powyższym wydawanie zaświadczeń dla rolników zostaje wznowione od dnia 21-09-2023 r.
Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.