- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCA ZBIÓREK ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH

http://czgekologiczni.pl/index.php/11-aktualnosci/99-informacja-dla-mieszkancow-dotyczaca-zbiorek-odpadow-wielkogabarytowych-i-zuzytych-opon-samochodowych [1]