- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

STAWKA OPŁATY ZA ŚMIECI NA 2023 ROK

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

W przypadku gdy właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, otrzymuje zwolnienie z opłaty w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość (posiadanie kompostownika należy wcześniej zgłosić do Celowego Związku Gmin Eko-Logiczni z siedzibą w Błażowej http://czgekologiczni.pl/ [1]

więcej informacji: http://czgekologiczni.pl/index.php/11-aktualnosci/81-zawiadomienie-o-zmianie-wysokosci-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi [2]