- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Ankieta do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030.

Szanowni Państwo!

Wydłużamy czas na wyrażenie swojej opinii i wypełnienie ankiety, która pomoże w pracach nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na lata 2022-2030.

Swoje spostrzeżenia na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz pomysły na dalszy rozwój wyraźcie wypełniając anonimową ankietę znajdującą się poniżej, pod linkiem do dnia 22 sierpnia 2022 roku, do godziny 23:59.

https://respublic.limesurvey.net/439677?lang=pl [1]

DZIĘKUJEMY