- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Ankieta do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030.

Szanowni Państwo !

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030.

Obecnie realizujemy badanie diagnozujące sytuację na terenie dziewięciu gmin wchodzących w skład Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. A są to gminy: Dynów, Nozdrzec, Krzywcza, Dydnia, Błażowa, Hyżne, Jawornik Polski, miasto Dynów oraz miasto i gmina Dubiecko.

Wyniki badania wykorzystane będą do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla tych Gmin.

Proszę o poświęcenie chwili czasu i wypełnienie anonimowej ankiety znajdującej się poniżej, pod linkiem:

https://respublic.limesurvey.net/439677?lang=pl [1]

Ankietę należy wypełnić do dnia 8 sierpnia, do godziny 23:59.